Neutratíme víc, než máme
Respektujeme práci našich úředníků
Umíme pečovat o majetek a rozumně investovat
Víme, jak pečovat o hendikepované a seniory
Záleží nám na každé ulici
Podpoříme rozvoj všech druhů dopravy
Fandíme sportu i kultuře
Zeleň v Poděbradech
Staňte se fanouškem
obrázek

Psi v lázeňském parku?

Tak právě tuto otázku nám položila paní Blanka Horáková. Níže se o celé problematice dočtete více.

celý článek

obrázek
Rozvoj města
 
Naše uskupení se chce podílet na smysluplném rozvoji města Poděbrady a chceme se navrátit k dlouhodobému plánování investičních akcí financovaných, pokud je to možné, i z dotačních peněz. K tomu je potřeba aktualizovat dlouhodobý plán rozvoje města, který bude mít v zastupitelstvu i u veřejnosti širokou shodu. Příkladem akce, která přesáhla jedno volební období, může být stavba nadjezdu přes železniční trať, který se zrealizoval po 16 letech příprav. Vybrané akce s vysokou prioritou se připraví projekčně, a bude se na ně hledat vhodný dotační titul, ze kterého je možné tyto akce spolufinancovat. Toto je běžné i na menších obcích, které mají připraveny projekty, a čekají na dotační výzvy.
celý článek