Neutratíme víc, než máme
Respektujeme práci našich úředníků
Umíme pečovat o majetek a rozumně investovat
Víme, jak pečovat o hendikepované a seniory
Záleží nám na každé ulici
Podpoříme rozvoj všech druhů dopravy
Fandíme sportu i kultuře
Zeleň v Poděbradech
Staňte se fanouškem
obrázek
Ing. Jan Vondra
jednatel společnosti
30


Zemi jsme nezdědili po našich předcích, ale máme ji vypůjčenou od našich dětí. (Přísloví)
Proč kandiduji?

V minulých letech jsem situaci na radnici se zájmem sledoval a jsem přesvědčen, že je důležité plánovat rozvoj města a jeho hospodaření nad rámec jednoho volebního období, přestože záměry přesahující dobu čtyřletého mandátu nepřináší okamžitý politický úspěch. Vedení města by podle mého názoru mělo být schopno takové vize formulovat, realizovat a zároveň navázat na práci minulého vedení bez vymezování se za každou cenu pro zachování kontinuity rozvoje.


Jsem přesvědčen, že v našem hnutí jsou lidé se zkušenostmi, díky nimž se v potřebách města orientují, a hlavně mají schopnosti rozvoj města řídit a investiční záměry realizovat ku prospěchu jeho obyvatel.


zpět